Сўнгги янгиликлар

барча янгиликлар
Навоий шаҳридаги "Ёшлар маркази"да Ҳаракатлар стратегиясини "Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили"да амалга оширишга оид Давлат дастурининг ижроси юзасидан ҳудудларда ўтказиладиган жамоатчилик мониторинги муҳокамаларига бағишланган семинар бўлиб ўтди.
Вилоятимиз бўйлаб пахта терими мавсуми қизғин давом этмоқда. Яқинда бир гуруҳ таниқли санъаткорлар "Ҳорманг, пахтакорлар!" шиори остида ташкил этилган маданий тадбирлар доирасида теримда қатнашаётган корхона-ташкилотлар ишчилари, кўнгилли ҳашарчилар ҳамда уюшмаган ёшлар билан учрашди.
Навоий давлат педагогика институтида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти мамлакатимиз Президентининг таклифига мувофиқ ШҲТга аъзо давлатлар раҳбарларининг ёшларга қўшма мурожаати мазмун-моҳиятини ўрганиш ва навқирон авлод ўртасида тарғиб қилишга бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтди.
Навоий шаҳридаги "Ёшлар маркази"да Ҳаракатлар стратегиясини "Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили"да амалга оширишга оид Давлат дастурининг ижроси юзасидан ҳудудларда ўтказиладиган жамоатчилик мониторинги муҳокамаларига бағишланган семинар бўлиб ўтди.
Вилоятимиз бўйлаб пахта терими мавсуми қизғин давом этмоқда. Яқинда бир гуруҳ таниқли санъаткорлар "Ҳорманг, пахтакорлар!" шиори остида ташкил этилган маданий тадбирлар доирасида теримда қатнашаётган корхона-ташкилотлар ишчилари, кўнгилли ҳашарчилар ҳамда уюшмаган ёшлар билан учрашди.
Навоий давлат педагогика институтида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти мамлакатимиз Президентининг таклифига мувофиқ ШҲТга аъзо давлатлар раҳбарларининг ёшларга қўшма мурожаати мазмун-моҳиятини ўрганиш ва навқирон авлод ўртасида тарғиб қилишга бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтди.

Календарь

ДуСеЧрПаЖуШаЯк
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
«Октябрь 2018»

Суровнома

Сайтимизни қандай баҳолайсиз?

Масъулиятни ҳис этиш муаммолар ечимининг гарови

15.05.2018

Ёшлар — ҳар бир жамиятнинг фаол, ҳаракатчан ва жадал янгиланишларни таъминловчи кучи. Шу боис, юртимизда ҳам келажагимиз ворисларига муносиб турмуш шароитини яратиш, уларни қўллаб-қувватлаш мақсадида тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, биргина Нав­баҳор ту­манида бугунги кун­да аҳолининг 61,1 минг на­фарини навқирон ав­лод эга­лари ташкил этади. Ўз­­­бе­кис­­­тон Республика­сининг "Ёш­ларга оид дав­лат сиё­сати тўғ­рисида"ги Қонуни ижро­сини таъ­мин­­лаш мақ­са­дида туман ҳокимлиги то­мони­дан ҳу­дудда ёшлар сиё­сатини амал­га оши­риш­га қара­тил­­ган қў­шимча чора-тад­бирлар дас­тури иш­лаб чи­қилган. Шу асосда, нав­қи­рон авлоднинг муам­мо­лари­ни ҳал этиш юзасидан жорий йилнинг ўтган даврида туман ҳо­кими ҳамда таълим муас­саса­лари­да таҳсил ола­ёт­ган ўқувчилар ва уюшмаган ёш­лар иштирокида 15 ма­­ро­таба уч­рашув ўтказилди. Жа­­­раёнда аниқ­ланган банд­лик, тадбиркорлик ҳамда кредит олиш борасидаги 100 дан ортиқ муам­мо­лар ман­зил­ли ўр­­ганилиб, ҳар бир масала ижо­­бий ечим топди. Шу та­риқа 48 нафар ёш доимий иш жо­йига эга бўлди.

Айни пайтда бу йўна­лиш­даги иш­­­­ларимизни янада жонлан­ти­риш, ёшларга оид ма­салаларни тезкор ҳал этиш­­нинг самарали ме­ха­низм­ларини ишлаб чиқишни давр­нинг ўзи тақозо этмоқда. Ай­ниқ­са, иш­билармон, ғай­рат-ши­жоатли фар­занд­лари­мизга қанот бериш, улар­нинг инновацион ғоя ва ташаб­бус­ларини қўллаб-қувватлаш бу­гуннинг долзарб вази­фа­­ларидан саналади. Айни масала юзасидан жорий йил аввалида тумандаги ёш­ларга 437 мил­лион сўм миқдорида банк кре­дитлари ажратилди. Бун­дан таш­қари, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи, Маҳаллалар кенгаши, Банд­­ликка кўмак­ла­шиш маркази ва бошқа ҳам­кор ташкилотларнинг мута­сад­ди­лари билан бирга­лик­да 2 минг на­фарга яқин ўғил-қизнинг банд­ли­гини таъ­мин­лаш бўйича алоҳида дас­тур ишлаб чиқилиб, шу асосда иш олиб борилмоқда. Хусу­сан, улар ойлик иш ҳақи оли­на­ди­ган жамоат ишларига жалб эти­ляпти.

Яна шуни ҳам таъкидлаш ке­ракки, ёшлар орасида жи­­ноят­чи­лик, ҳуқуқбузар­лик ҳо­латларини камай­ти­риш­га кун тартиби­да­ги ма­­сала си­фа­тида дои­мий равишда аҳа­мият қара­тиб келин­моқда. Бу­гунгача ёш­­лари­миз ўрта­сида 17 та шу каби ҳолатлар содир этил­ди. Энг ачинар­ли­си, улар орасида ўз жонига қасд қи­лиш ҳам ку­затилди. Бун­дай нохуш ва сал­бий ҳоди­саларнинг ол­дини олиш, қай­та такрорла­нишига йўл қўймаслик мақса­дида таъ­лим муас­сасалари, таш­ки­лот ва корхоналар ҳам­да ма­ҳалла фу­қаролар йиғин­ларида ҳу­қуқни муҳофаза қилувчи ор­ганлар, диний со­ҳа вакиллари би­лан ҳам­кор­­­ликда профилактика тад­бир­­лари кучай­тириляпти.

Бир сўз билан айтганда, ёшлар тақ­дирига ҳеч бир таш­килот ёки муас­саса бефарқ бўлмаса, айниқса мутасадди раҳбарлар ўзаро ҳам­кор­лик­да кўмагини аямаса, бу жипс­­­­лик нафақат ёшлар ма­са­лаларининг тизимли ҳал бў­ли­ши­ни таъминлайди, бал­ки бутун жа­мия­тимизнинг ҳам ривожида му­ҳим омилга айланади.

К. АЛЛАЕВ,

туман ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий масалалар бўйича ўринбосари.


"Алишер Навоий ижодий меросининг умумбашарият маънавий-маърифий тараққиётидаги ўрни" мавзусидаги II Халқаро илмий конференция

Навои Об-ҳавоси

ИнформерларТоп рейтинг www.uz

фотогалерея